60 min
720:-

Massage och Dyslexibehandling

En behandlingsmetod, som omfattar ett individuellt träningsprogram och en både muskelavslappnande och stimulerande massage. Metoden har prövats med mycket goda resultat. För alla åldrar.

Massage & Dyslexi är ett 12-veckors intensivprogram med koordinationsträning och massage. Det startade som ett projekt vid Axelsons Gymnastiska Institut 1997 under Ann-Chatrine Jonssons (terapeut och speciallärare) ledning. Massagen utgår från att alla små och stora trauman i livet sätter sig som spänningar i muskler och nerver. Om förbindelsen mellan hjärna och muskler blir störd i unga år så gör inte kroppen vad hjärnan önskar, koordinationen brister och det blir svårt att koncentrera sig. Med massage, ögongymnastik, koordinations- och skrivövningar återupprättas de reflexer som saknas mellan hjärnan och musklerna. Behandlingen riktar sig till dyslektiker men har även visat sig ge resultat vid ADHD, Asberger, MBD, läs- och skrivproblem, dyskalkyli och allmänna inlärningsproblem.

Övningarna tränas varje dag hemma (och i skolan om möjligt). Momenten testas av en gång i veckan (totalt 12 veckoträffar) och byggs på i den takt man klarar av de olika stegen i träningen. Varje veckoträff avslutas med en djupgående massage.

Avbokning och Ombokning

  • Avbokning/Ombokning: Avbokning eller ombokning måste ske senast 24 tim innan din bokade tid.
  • Betalningsvillkor: Vid uteblivet besök eller avbokning för nära din bokade tid debiteras hela kostnaden för behandlingen.
  • Förhinder: Får du förhinder att komma och samtidigt har någon i din närhet som kan ta din tid, så går det jättebra!


Tack för att Du förstår och kontakta gärna mig om du har frågor.