Medicinsk Yoga eller MediYoga

MediYogan är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform, som syftar till att stötta alla läkningsprocesser, som behövs i din kropp. Den utgår från klassisk Kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, en av de äldsta former av yoga människan känner till.

Alla kan göra MediYoga, även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt från individens förmåga och kapacitet. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Yogapassen kombineras med djupverkande meditation för att skapa läkande effekter och djup, direkt energimässig balans på alla plan.