Dyslexibehandling

Massage och Dyslexibehandling, 1 tim

En behandlingsmetod, som omfattar ett individuellt träningsprogram och en både muskelavslappnande och stimulerande massage. Metoden har prövats med mycket goda resultat. För alla åldrar.

Massage & Dyslexi är ett 12-veckors intensivprogram med koordinationsträning och massage. Det startade som ett projekt vid Axelsons Gymnastiska Institut 1997 under Ann-Chatrine Jonssons (terapeut och speciallärare) ledning. Massagen utgår från att alla små och stora trauman i livet sätter sig som spänningar i muskler och nerver. Om förbindelsen mellan hjärna och muskler blir störd i unga år så gör inte kroppen vad hjärnan önskar, koordinationen brister och det blir svårt att koncentrera sig. Med massage, ögongymnastik, koordinations- och skrivövningar återupprättas de reflexer som saknas mellan hjärnan och musklerna. Behandlingen riktar sig till dyslektiker men har även visat sig ge resultat vid ADHD, Asberger, MBD, läs- och skrivproblem, dyskalkyli och allmänna inlärningsproblem.

Övningarna tränas varje dag hemma (och i skolan om möjligt). Momenten testas av en gång i veckan (totalt 12 veckoträffar) och byggs på i den takt man klarar av de olika stegen i träningen. Varje veckoträff avslutas med en djupgående massage.